CE Маркировка

Осигуряване на продуктовата безопасност и постигане на маркировка CE

Много клиенти се свързват с нас, защото се нуждаят от съвет как да постигнат маркировка „CE“. Някои клиенти познават процеса, но нямат време, за да подготвят обемната техническа документация - анализ на риска, организиране на лабораторни изпитвания, преминаване на одит от нотифициран орган.

Други са напълно нови в процеса и се нуждаят от помощ, за да разберат какви са изискванията към техните изделия и как да бъдат приложени.

В която и категория да попадате, ние знаем как да постигнете съответствие с европейските директиви за „CE“ маркировка.

Нашият екип Ви води през целия процес

Детайлно описване на техническите характеристики, предназначение и функции на изделието.

Проучване и определяне на европейските директиви и стандарти, които трябва да бъдат изпълнени.

Оценка на продукта за съответствието му с всички приложими изисквания.

Идентифициране и отстраняване на несъответствията.

Изготвяне на техническо досие, което съдържа цялата необходима документация, изисквана от директивите.

Проучване и контакт с лаборатории за продуктови изпитвания (ако се налага).

Проучване и контакт с нотифицирани органи и пълно съдействие в процеса по одит (ако се налага).

Изготвяне на декларация за съответствие.