Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


ISO 13485:2003 e международен стандарт, определя изисквания към система за управление на качеството, която може да бъде използвана от една организация за проектирането и разработването, производството, инсталирането и обслужването на медицински изделия, и за проектирането, разработването и осигуряването на съответни услуги. Той може също да бъде използван от вътрешни и външни страни, включително сертифициращи органи, за оценяване на способността на организацията да посреща изискванията на клиента и изискванията на нормативните актове.