Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


ISO 22000:2005 e международен стандарт, определя изисквания към система за управление безопасността на храната, когато една организация в хранителната верига иска да демонстрира своята способност да контролира опасностите за храната, за да осигури, че храната е безопасна в момента на консумация от човека.
Той е приложим за всички организации, независимо от размера им, участващи в който и да е аспект на хранителната верига и желаещи да внедрят системи, които последователно осигуряват безопасни продукти.