Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Стандарти


ISO 14001:2004 е международен стандарт, определя изискванията към система за управление по околна среда, позволяващи на организацията да въведе и приложи политика и цели, вземайки предвид приложимите правни и други изисквания и информацията за значимите аспекти на околната среда. Той се прилага за тези аспекти на околната среда, които организацията определи, че може да управлява и върху които тя може да влияе.