Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Услуги


Консултантските услуги по подготовка на продукти за оценка на съответствието, сертификация и следващо маркиране и деклариране на съответствието от производителя обхващат:

* Проучване на нормативните изисквания (Хармонизирани европейски директиви и стандарти) към продукта (група продукти), включително подготовка на информационни справки;
* Анализ на рисковете, характерни за продукта;
* Консултации по избора на вариант за доказване и поддържане на съответствието на продукта;
* Подготовка на технически спецификации;
* Развитие на системата за управление (системата за производствен контрол) за осигуряване на безопасни продукти (при наличие на такова изискване);
* Консултации по подготовка, комплектоване и преглед на "Техническо досие";
* Подпомагане на вътрешни изпитвания и подготовка на продукта за оценка на съответствието и сертификация;
* Подпомагане на контактите с Орган за оценка на съответствието (Notified body) и подпомагане на сертификационния процес.

С влизането на България в ЕС рязко се увеличи интереса към тази услуга на фирмата. В началото консултациите за маркировка СЕ бяха едва 5% от договорите, сега са около 50% от сключените договори на "Кю Ей Си" ООД.

Клиенти, чиито продукти са доказали съответствие с наша помощ са:

- МДМ 97 ООД;

- ВМВ ООД;

- Тангра АВ ООД;

- Уником Микросистеми ЕООД;

- Политерм ООД;

- Кентамед ООД;

- Унитех Христев и сие СД;

- Живас ООД;

- Очна оптика и корекции АД;

- Ранина ООД;

- Пасат България АД;

- "АВЕНИР ФАРМА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД и други, с които в момента работим.

За повече информация, свържете се с нас

 

Сериозна задача или формално задължение е "СЕ" маркировката?
Поводът за публикуване на този материал са множеството въпроси, ежедневно поставяни от клиенти на "Кю Ей Си" ООД (WWW.QAC-BG.COM), както и масово допусканите грешки от страна на фирмите "пускащи продукти" на националния, респективно - на европейския пазар.
От 1 януари 2007 година всички български производители и търговци са задължени да спазват хармонизираните изисквания на Европейския съюз, осигуряващо "Свободното движение на стоки". Съществена част от продуктите могат да се пускат на пазара само, ако са с доказано и декларирано съответствие с приложимите за тях изисквания за безопасност и маркирани с маркировка "СЕ". Чрез два основни закона и наредбите към тях в страната са въведени 21 директиви от Нов и Глобален подход. Допълнително са приети повече от 10 други директиви, които се основават на принципите на посочените подходи.

Към всички тях са приети десетки хиляди хармонизирани европейски стандарти. Така например, към Нисковолтова директива, въведената чрез Закона за техническите изисквания към продуктите и съответна наредба по чл. 7, действат над 1000 стандарта, към Машинна директива - над 500, към Строителна директива - над 300... изтегли статията