Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Услуги


"Кю Ей Си" ООД Ви предлага помощ в процеса на търсене на специализирана информация и публикации за процесите по стандартизация, изпитване, сертификация, метрология и др., както и осигуряване на търсените документи.

Тази помощ Ви е необходима за:

* Бързо придобиване на стандарти, ръководства и други специализирани документи (включително експресни преводи на чуждестранни стандарти, ръководства и инструкции);
* Ускоряване на процеса за съобразяване на Вашите продукти с потребителските изисквания;
* Подготовка на търгове и точно определяне на Вашите изисквания към потенциални или реални доставчици (както по Закона за обществените поръчки, така и извън неговите изисквания);
* Проверка за статута на органи за изпитване, оценка на съответствието и сертификация;
* Проверка за валидност на сертификати, издадени от сертифициращи органи;

За допълнителна информация за предлаганите услуги, стандарти и публикации, можете да ни попитате като използвате посочените средства за връзка с нас.