Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Услуги


"Кю Ей Си" ООД предлага комплекс от консултантски услуги по подготовка и управление на проекти, финансирани от европейските фондове. Нашият опит в разработката и управлението на проекти е на Ваше разположение!

При желание за Европейско финансиране, моля свържете се с нас на тел.: 02/ 40 32 401 или Имейл: consult@qac-bg.com.

 

Подготовката и управлението на проекти е сложен итеративен процес, който изисква притежаване комплекс от знания и умения от ангажираните лица. Много често ангажираните нямат необходимото време за получаване и усвояване на такива знания и умения.

 

Всяка фирма може да използва и разчита на ефикасно консултиране и изчерпателна консултантска помощ за:

* Проучване на възможностите за финансиране и изпълнение на конкретен проект;
* Разработване на логическите връзки (логическата рамка) на проекта;
* Разработване на проекта с характерните за него дейности, график и екип;
* Разработване на бюджет на проекта с характерна проектно-сметна документация;
* Управление на реализацията, прегледите, проверките, документиране и утвърждаване на резултатите от етапите и целия проект;
* Търсене на решения за мултиплициране (развитие) на резултатите от проекта и умножаване на ефекта;
* Търсене на партньори и изграждане на вериги от заинтересовани от съответния бизнес и др.

 

ИСКАТЕ ДА ФИНАНСИРАТЕ ВАШИТЕ ИДЕИ - СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС