Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Услуги


"Кю Ей Си" ООД Ви предлага помощ при подготовката на Ваши продукти за задължителна (СЕ) или доброволна (GS, VDE ...) сертификация.

Тази помощ Ви е необходима за:

* Адекватно и ефективно разбиране на изискванията към Вас и Вашите продукти;
* Ускоряване и повишаване на ефективността на информационните проучвания, снабдяване с необходимите стандарти и/или подготовка на технически спецификации;
* Ефективна подготовка на техническа документация (Техническо досие) и вътрешна оценка за съответствието на продукти на изискванията на Европейския съюз или друг пазар;
* Адекватен и ефективен (икономически най-изгоден) избор на начин за доказване на съответствието, съдействие при подготовка и изпълнението на оценката на съответствието на продуктите от акредитирани и/или нотифицирани органи;
* Ефективен избор на акредитирани и/или нотифицирани орган за оценка на съответствието и сертификация, включително осъществяване на контакт с него;
* Подготовка на изискваната "Декларация за съответствие" и маркировка на продуктите за съответствие "CE"]
* Ускоряване на процеса за оценка на съответствието и доброволно сертифициране на Ваши продукти, както и маркирането им със знаци за съответствие "UL", "GS", "VDE", "GOST R" и др.

За Вашите въпроси, запитвания и заявки, можете да използвате посочените средства за връзка с нас.