Маркировка CE

Начало » Маркировка CE

Какво представлява CE маркировката

  • Маркировката „CE“ показва дали продуктът е в съответствие със законодателството на ЕС и позволява свободното му движение на европейския пазар.

  • Когато производител поставя маркировката СЕ на своя продукт, той отговорно декларира, че неговият продукт отговаря на всички законови изисквания.
  • Ето защо той гарантира валидността на този продукт да бъде продаван в ЕИП, 27-те държави-членки на ЕС и страните от Европейската асоциация за свободна търговия - Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Турция.
Как ви помагаме?

Нашият екип ще Ви води през целия процес

Предоставяме Ви точна и безпристрастна информация, съобразена с действащото законодателство

Даваме насоки без да Ви затрупваме с правни жаргони и излишна техническа документация

Ние предлагаме прагматичен и икономически ефективен подход за постигане на CE маркировка и помощ за спазване на изискванията за продуктите

Запитване

Какъв е процесът на маркиране

Първата стъпка в процеса по оценка на съответствието е да се определ дали продукта попада в обхвата на директивите за безопаност на продуктите.

Има повече от 20 директиви и регламенти, обхващат редица продукти - електрическо оборудване, медицински изделия, машини, играчки, оборудване под налягане, ЛПС, безжични устройства, строителни продукти.

Всяка директива представя ред за доказване на съответствието и „съществени изисквания“, конкретизирани в прилежащите към нея стандарти.

Процедурата и изискванията за постигане на съответствие и маркировката „CE“ зависи от предназначението на продукта и класификацията му.

Когато приложимите изисквания към продукта са идентифицирани, се пристъпва към доказване на продуктовото съответствие с приложимите стандарти.

При по-рискови продукти, по време на този процес се налага намесата на трета страна – нотифициран орган.

Техническата документация коплектова в т.н. техническо досие. Тази информация обхваща всички обективни доказателства, че изискванията за безопасност към продукта са спазени.

Техническата документация коплектова в т.н. техническо досие. Тази информация обхваща всички обективни доказателства, че изискванията за безопасност към продукта са спазени.

Когато производителят, вносителят или упълномощеният представител се уверят, че продуктът им отговаря на приложимите директиви, те трябва да декларират този факт чрез Декларация за съответствие на ЕС и да поставят CE маркировката.

Директиви и регламенти

Съществуват над 20 бр. Законодателство за СЕ маркиране (Директиви и Регламенти) и ако един или повече от тях важат за Вашия продукт, то е законово изискване (в повечето случаи) да се маркира СЕ.

Кои директиви/регламенти се отнасят за моя продукт?

Всяко законодателство (директива или регламент) има обхват, който описва подробно видовете продукти, за които се прилага. Обхватът често е отворен за тълкуване, което може да създаде объркване за производителите, които се опитват да решат дали дадена директива или регламент се прилага за техния продукт.

За да се усложнят още повече нещата, често има припокривания с друго законодателство и специфични изключения за някои видове продукти. Например електрически уред с електрическо захранване, който попада в обхвата на директивите за електромагнитна съвместимост и ниско напрежение, ще бъде изключен от обхвата на тези директиви, ако уредът трябва да бъде деклариран в съответствие с директивата за медицинските изделия.

Low Voltage Directive (LVD)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Radio Equipment Directive (RED)
Machinery
Lifts
Noise Emissions for Outdoor Equipment
Pressure Equipment
Simple Pressure Vessels
Medical Devices
Active Implantable Medical Devices
In Vitro Diagnostic Medical Devices
Изпратете ни запитване

Моля, попълнете формата за запитване и ние ще Ви отговорим в най-кратки срокове