Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Връзки


Госстандарт - Русия (ГОСТ-Р)
www.gost.ru

Швейцарска Асоциация за Стандартизация (SNV)
www.snv.ch

Френска Асоциация за Стандартизация (AFNOR)
www.afnor.fr

Съюз на Немските Електротехници (VDE)
www.vde.com/vde

Немски Институт за Стандарти (DIN)
www.din.de

Институт за Осигуряване на Качество (IQA)
www.iqa.org

Институция за Британски Стандарти (BSI)
www.bsi-global.com

Акредитационна Служба на Обединеното Кралство (UKAS)
www.ukas.com

Канадска Асоциация за Стандарти (CSA International)
www.csa-international.org

Американско Общество на Строителните Инженери (ASCE)
www.asce.org

Американско Общество на Машинните Инженери (ASME)
www.asme.org

Американско Общество за Изпитания и Материали (ASTM)
www.astm.org

Underwriters Laboratories (UL)
www.ul.com

Американско Общество за Качество (ASQ)
www.asq.org

Институт за Американски Национални Стандарти (ANSI)
www.ansi.org