Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Връзки


Европейска Мрежа за Информация и Наблюдение на Околната Среда (EIONET)
www.eionet.eu.int

Европейска Конфедерация на Организации за Изпитване, Инспекция, Сертификация и Предотвратяване на Риска (CEOC)
www.ceoc.com

Европейска Организация по Качество (EOQ)
www.eoq.org

Нов подход
www.newapproach.org

Европейски Комитет по Стандартизация в Електротехниката (CENЕLEC)
www.cenelec.org

Европейски Комитет по Стандартизация (CEN)
www.cenorm.be

Евро-Лекс (база данни за Европейското законодателство)
europa.eu.int

Европейската Комисия
europa.eu.int