Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Връзки


Каталог на фирми
Firmi.v.bg

Международен Регистър на Сертифицирани Одитори (IRCA)
www.irca.org

Международна Кооперация за Акредитация на Лаборатории (ILAC)
www.ilac.org

Международна Електротехническа Комисия (IEC)
www.iec.ch

Международна Организация по Стандартизация (ISO)
www.iso.org

Международен Акредитационен Форум (IAF
www.iaf.nu