Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

За нас


КЮ ЕЙ СИ ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО съществува за да повишава конкурентността и растежа на Вашия бизнес.
От 1997 г. до днес компанията предлага специализирани консултантски услуги и обучение в специфичните области на сертификацията и
управлението.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ по изискванията на европейските директиви и приложими стандарти за постигане на МАРКИРОВКА "СЕ";

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ по изискванията на международни стандарти (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 22000; ISO 27001; ISO 20000-1; ISO/IEC 13485; AQAP 2110 и др.), добри практики и други изисквания;

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ за инвестиции в предприятия по европейски и международни фондове и програми, вкл: анализ на възможностите за финансиране, разработка на проекти, приложима документация, изпълнение и отчитане на финансираните проекти.

 

ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ в обявени курсове или заявяване на курс, който да се проведе във Вашата фирма.


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС>>> за да зададете конкретен въпрос, да получите информация, да проверите възможности за финансиране или други специфични случаи - консултантите са на ваше разположение!

Абонамент: Въведете Вашия e-майл:
Наименование Подробно Период за провеждане
Виж всички курсове ...