Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

За нас


"Кю Ей Си" ООД е една от малкото фирми, които работят активно на консултантския пазар от 1997 г. до днес. Още от създаването си, ние поддържаме висок рейтинг като консултанти и обучаващи в областта на сертификацията и проектния мениджмънт.


Нашето мото е:
Качеството - реално бъдеще!
и насочваме цялата си дейност и резултатите от нея към изпълнението му.


Обхватът на двете основни направления на предоставяните услуги (КОНСУЛТАЦИИ и СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ) постоянно се разширява. Дружеството предлага консултации по проектен мениджмънт и внедряване на системи за управление практически по всички действащи стандарти. Нещо повече, ние сме от малкото консултанти, които се ангажират с тежката задача за постигане на продуктово съответствие и сертификация по едни от най-тежките директиви и стандарти като Медицинска директива, Директива за плавателни съдове за отдих и други.

 
Изпълнението на редица проекти, финансирани по европейските фондове, с основна цел - консултантска помощ и обучение на кадри по ключови компетенции, прави "Кю Ей Си" ООД предпочитан партньор или изпълнител на тези специализирани услуги.


СЕРТИФИЦИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
РЕФЕРЕНЦИИ
ЗАПИТВАНЕ ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ


Многократното участие в наши разнообразни обучения на представители на редица организации показва тяхната удовлетвореност. Изпълнението на основната цел на нашите обучения - да предоставяме пълна, актуална и полезна информация - води до утвърждаването ни като одобрен доставчик на редица мощни организации, като "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕРЕМ" ЕАД, "Параходство БМФ", "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" АД, "ОВЕРГАЗ" АД, "Самел 90" АД и други.

 

В изпълнение на насоките на Международната организация по стандартизация, "Кю Ей Си" ООД участва активно в стандартизационния процес и в браншовите организации. Дружеството е активен член на:
- Технически комитет 34 (ТК 34) към Български институт по стандартизация;
- Технически комитет 15 (ТК 15) към Български институт по стандартизация;
- Българската асоциация на консултантите по управление на качеството;
- Сдружение Клуб 9000;
- Общността на консултантските организации.


Натрупаният практически опит в консултациитепо изграждане, внедряване и развитие на Системи за управление по международни стандарти и постигане на съответствие на продуктите със съществените изисквания и "СЕ" маркировка е основа за разработване и провеждане на ефикасни практически-приложни курсове. В специализираните обучения са участвали над 3300 специалисти от различни организации в цяла България. Участието на специалисти и от други консултантски организации в наши курсове за нас означава Доверие.


За да постигаме все по-предизвикателни цели и да удовлетворяваме изискванията на все по-претенциозните клиенти, ние разчитаме на висок професионализъм на персонала и сътрудниците. За работа по програмите на "Кю Ей Си" ООД от нашите сътрудници се изисква висока компетентност, включително притежаването на поне един сертификат от международна организация.

 

Всички проекти по внедряване на системи за управление, подготовка за сертификация и обучения, изпълнявани от "Кю Ей Си" ООД се реализират в условията на изградена и сертифицирана система за управление на качеството.

В нашият екип не се говори за количество внедрени и сертифицирани системи за управление. Нашата цел е да изградим трайни взаимоотношения с клиентите на дружеството. Убедени, че постигат желания ефект от изпълнената консултантска дейност, нашите клиенти почти винаги се обръщат отново и отново към нас. Това не може да не ни радва!


Сертифицирани системи за управление
• "Бунай" ЕООД - гр. Панагюрище - ISO 9001:1994;
• "АКТ" ООД - гр. София - ISO 9001:1994;
• "Ритон П" АД - гр. Панагюрище - ISO 9001:1994;
• "АКТ" ООД - гр. София - ISO 9001: 2000;
• "ТЕРЕМ" ЕАД - клон Търговище - ISO 9001:1994;
• "ТЕРЕМ" ЕАД - клон Велико Търново - ISO 9001:1994;
• "ТЕРЕМ" ЕАД - клон Божурище - ISO 9001:2000;
• "ТЕРЕМ" ЕАД - клон Костенец - ISO 9001:2000;
• "НЕТ ИС САТ" ООД - София - ISO 9001:2000;
• Национален Военен Университет "Васил Левски" - Велико Търново - ISO 9001:2000;
• "Футура Интернационал" ООД - гр. София - ISO 9001: 2000;
• "ПиМ Консултинг" ООД - София - ISO 9001: 2000;
• "Уником Микросистеми" ЕООД - София - ISO 9001: 2000;
• "Вип Травел Сървиз" ООД - София - ISO 9001: 2000;
• "Гласко" ООД - гр. Търговище - ISO 9001:2000;
• "Хубата Сийлс" ООД - София - ISO 9001:2000;
• "АДИКС Х" ООД - София - ISO 9001: 2000;
• "Нюман" ООД - София - ISO 9001: 2000;
• "София БТ" АД - София - ISO 9001:2000 и НАССР;
• "София БТ" АД - Хранителен блок - София - НАССР;
• "Медром" ООД - София - ISO 9001:2000;
• "Лидекс" ООД - София - ISO 9001: 2000;
• "ТИР Инженеринг" ЕООД - София - ISO 9001:2000;
• "Джи Пи Ес Контрол" АД - София ISO 9001: 2000;
• "Атоменергоремонт" ЕАД - Козлодуй - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;
• "Атоменергостройпрогрес" ЕАД - Козлодуй - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;
• ТЕРЕМ "Хан Крум" ЕООД - Търговище - ISO 9001 и AQAP 2110;
• "Електрон Прогрес" АД - София - ISO 9001 и AQAP 2110;
• "Самел 90" АД - Самоков - ISO 9001 и AQAP 2110;
• СД "ЕЛТА-Р Ченкин и сие" София ISO 9001 и AQAP 2110;
• "Телелинк" АД - София ISO 9001 и AQAP 2110;
• "Сек Нет" АД - София ISO 9001 и AQAP 2110;
• "Емко" ЕООД - София ISO 9001 и AQAP 2110;
• "Промакс 99" ЕООД - София - ISO 9001 и AQAP 2110;
• "Електрон Прогрес" АД - София - ISO 9001, AQAP 2110 и OHSAS;
• "МДМ 97" ООД - София - ISO 9001:2000 и ISO 13485;
• "КЕНТАМЕД" ООД - Пловдив - ISO 9001:2000 и ISO 13485;
• "Очна оптика и корекция" АД - София - ISO 9001:2000 и ISO 13485;
• "Унитех - Христов и сие" СД - Кърджали - ISO 9001:2000;


Ресертифицирани системи за управление на качеството:
• "ТЕРЕМ" ЕАД - клон Търговище - ISO 9001:2000;
• "ТЕРЕМ" ЕАД - клон Велико Търново - ISO 9001:2000;
• "ТЕАМ" ООД - София - ISO 9001: 2000; и други

Проекти за подготовка на продукти за Маркировка "СЕ":
• "Emil Kuzmanov - Vermittlung und Handel" - Австрия;
• "НИКАС" ООД - София;
• "МДМ - 97" ООД - София;
• "БМБ" ООД - София;
• ЕТ "Милена Илиева 2001" - София;
• "Уником Микросистеми" ЕООД - София;
• "ТАНГРА АВ" ООД - София;
• "КЕНТАМЕД" ООД - Пловдив;
• "Очна оптика и корекция" АД - София;
• "Уваров" ООД - София;
• "Политерм" ООД - Шумен;
• "Живас" ООД - София;
• "Унитех - Христев и Сие" СД - Кърджали;


Изградени системи за управление:
• "ХИДРОКОМП - ТОРН СПРИНГ" ООД - София - ИСУ по ISO 9001 и ISO 22000;
- "Йотов и син" ООД - - София - ИСУ по ISO 9001 и AQAP 2110;
- ДП РАО - София и клон Козлодуй - ИСУ по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001;
- ЕТ "Милена Илиева 2001" - гр. София - СУК по ISO 9001;
- "Хербамедика" ЕООД - НАССР;
- "БМБ" ООД - София - СУК по ISO 9001;
- "Ди-Вен" ЕООД - гр. Лом - СУК по ISO 9001;
- "ИНКОМС ЕСТ Милин камък" АД - гр. Враца - СУК по ISO 9001;
- "Ай Ти Софт" ООД - гр. София - СУК по ISO 9001;
- "Електрон Прогрес" АД - София - СУК по ISO 17020;
- "АДИ" ООД - гр. Монтана - СУБХ по ISO 22000;
- "М.К.Г." АД - гр. София - СУЗБУТ по OHSAS 18001;
- "ТРИМ" ООД - гр. София - СУК по ISO 9001;
- "Лема Трейдинг" ЕООД - София - ИСУ по ISO 9001 и AQAP 2110
В момента работим със следните организации:
- АКТ ООД - поддръжка на системата;
- Адикс Х ООД - поддръжка на системата и актуализиране на СУК по новата версия на стандарта (2 договор);
- Барди ООД;
- Гласко ООД - актуализация на системата (3 договор)
- Дарис ООС - система за управление на качеството;
- Джи Пи Ес ООД - система за управление на качеството (2 договор);
- Дърмонев ООД - маркировка СЕ;
- Хербамедика - НАССР;
- Йотов и син ООД - система за управление на качеството;
- Лема контрол С - система за орган за контрол;
- Лема трейдинг ЕООД - актуализиране на системата;
- МДМ ООД - маркировка СЕ - трети договор;
- Мед Еко ООД - маркировка СЕ;
- МКГ АД - система за управление на ЗБУТ;
- Нюман ООД - актуализация на системата (втори договор);
- София БТ АД - трети договор - за актуализиране на СУК по новата версия на стандарта;
- Солид Комерс - маркировка СЕ;
- Унитех - маркировка СЕ;
- ВАГ ООД - актуализация на системата (втори договор);

- Ранина ООД - маркировка, система за управление;

- Пасат България АД - система за управление и Маркировка;

и други

За нас фактът че бивши клиенти се обръщат пак към нас за следваща консултация, означава много, по-добра оценка за нашата работа не може да има.

Проведени над 300 курса с повече от 3000 участника от различни организации.
Одобрен доставчик за обучение на кадри на редица организации, като "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕРЕМ" ЕАД, БМКЦ, "Параходство БМФ", "ВИПОМ" АД, "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" АД, "Самел 90" АД и други.

Освен това ние знаем, че бъдещето и просперитета ни зависи и се основава на доверието на нашите клиенти, което се стремим да заслужим.

Добави референция

Референции


 • " ... За краткия период на курсовете за обучение водещите успяха да потопят всички участници в изключително приятна и ползотворна работна атмосфера, в условията на която под формата на игри и симулиране на ситуации, обучаемите успяха да систематизират и усвоят теоретичен материал, касаещ общуването, конфликтните ситуации и евентуален подход към тях при внедряването, поддържането, развитието на системата за управление и провеждането на вътрешни одитори ...."
  цитат от референция на "Електрон Прогрес" АД - гр. София

  Eлeктрон Прогрес АД - София
 • "... Високата квалификация на лекторите на Кю Ей Си ООД, добре изготвените учебни материали и подходящо проведените практически упражнения ни дават възможност да прилагаме придобитите знания в работата си по подобряване на нашата система за управление на качеството..."
  цитат от референция на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
  АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • "... С изпълнение на сключения договор и с крайния резултат, фирма "Кю Ей Си" ООД потвърди, че има голям опит в изграждането на системи за управление на качеството на обучение, а лично г-н Емил Петров показа висока професионална подготовка в проектирането на системи за управление на качеството по ISO 9001: 2000 ..."
  цитат от референция на "НВУ Васил Левски" - Велико Търново
  НВУ "Васил Левски" - Велико Търново
 • "... Изборът на Кю Ей Си ООД от фирма АДИКС като доставчик за въвеждане на системата за управление на качеството в цялата работа на АДИКС ООД бе сполучлив и напълно задоволителен. Благодарим на целия екип на Кю Ей Си ООД за високото качество на обучението, консултирането, извършения одит, както и за готовността през цялото време да отговарят на наши въпроси, което доведе до успешно въвеждане на системата в нашата фирма ..." референция от "АДИКС" ООД
  "... С изпълнение на сключения договор и с крайния резултат, фирма "Кю Ей Си" ООД потвърди, че има голям опит в изграждането на системи за управление на качеството на обучение, а лично г-н Емил Петров показа висока професионална подготовка в проектирането на системи за управление на качеството по ISO 9001: 2000 ..."

  АДИКС